பாரம்பரிய தமிழ் கல்யாணம்

posted by on 30-3-20 in Tamil Weddings

தெற்கு இந்தியாவின் கலயணகள் அனைத்தும் வித்தியாசம் ஆகவும், தனித்துவம் மிக்கவும், பாரம்பரியம் ஆகவும் நடைபெறும் என்று அனைவரும் அறிவோம். அதிலும் தமிழகம் எப்பொழுது தனது கலாச்சாரத்தையும், பண்பாடுகளையும் கவனமாக பின்பட்ருவர். எப்பொழுதும் தமிழ் பாரம்பரிய கல்யாணம் ஆணிதும் நமது கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரிய முறைகளை முன்வைத்து நடத்தப்படும். மேலும் தமிழ் கல்யாணம் அனைத்துமே தெய்வீக கல்யாணம் என இந்தியா முழுவதும் அழைக்கப்படும். பாரம்பரிய தமிழ் கல்யாணம் அனைத்துமே பகள் பொழுதில் நடைபெறும். தமிழ் நாட்காட்டியின் படி சித்திரை […]

All you need to know about Wedding Garlands

posted by on 12-3-20 in Other Weddings

When you think of Indian weddings, the first thing that you will notice are the exchange of garlands. Garland exchange is one of the oldest and simplest of traditions that are followed in a Hindu wedding ceremony. Although the timing of the exchange may vary, it constitutes as the integral part of all Indian Hindu […]

Tamil Wedding Anniversary Wishes: A complete list

posted by on 2-3-20 in Weddings

A wedding anniversary is a special day for a married couple which brings memories of all that happened on the day they made the union. On this special day, start by sharing words of love which reminds your spouse of the promises you made for him/her at your wedding. Let’s look at how you can […]

The Devi of weapons – Ayudha Poojai

posted by on 17-10-19 in Tamil Festivals

Ayudha Poojai an integral part of the Navaratri, a Hindu festival celebrated in Tamil Nadu for 10 days. The festival falls on the ninth day of the Navaratri festival, people offer pooja and prayers to the weapons and tools in the house. Hence, according to Tamil mythology, Goddess Chamundeshwari killed the demon king Mahishasura with […]

Wedding anniversary

posted by on 24-9-19 in Other Ceremonies

What is an anniversary? The date on which any special occasion takes place or the date an institution or a community founded in the past. But more frequently married couples celebrate a wedding anniversary. The pair celebrates their anniversary to commemorate the day they married and the years of togetherness. Usually, family, friends, elders and […]

The song you need for your Tamil wedding

posted by on 12-9-19 in tamilnadu-Event planning

Tamil marriage songs Event Fashion: Pee pee and Doom doom How important do you think music is to a Tamil wedding? Think about it this way. What do wedding guests remember a year after your wedding? Do they remember how good the food was? Probably. Do they remember the bride’s wedding dress? Probably. Do they […]

1 2