பாரம்பரிய தமிழ் கல்யாணம்

posted by on 30-3-20 in Tamil Weddings

தெற்கு இந்தியாவின் கலயணகள் அனைத்தும் வித்தியாசம் ஆகவும், தனித்துவம் மிக்கவும், பாரம்பரியம் ஆகவும் நடைபெறும் என்று அனைவரும் அறிவோம். அதிலும் தமிழகம் எப்பொழுது தனது கலாச்சாரத்தையும், பண்பாடுகளையும் கவனமாக பின்பட்ருவர். எப்பொழுதும் தமிழ் பாரம்பரிய கல்யாணம் ஆணிதும் நமது கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரிய முறைகளை முன்வைத்து நடத்தப்படும். மேலும் தமிழ் கல்யாணம் அனைத்துமே தெய்வீக கல்யாணம் என இந்தியா முழுவதும் அழைக்கப்படும். பாரம்பரிய தமிழ் கல்யாணம் அனைத்துமே பகள் பொழுதில் நடைபெறும். தமிழ் நாட்காட்டியின் படி சித்திரை […]

All you need to know about Wedding Garlands

posted by on 12-3-20 in Other Weddings

When you think of Indian weddings, the first thing that you will notice are the exchange of garlands. Garland exchange is one of the oldest and simplest of traditions that are followed in a Hindu wedding ceremony. Although the timing of the exchange may vary, it constitutes as the integral part of all Indian Hindu […]

10 Incredible Sets of Blouse for Different Sarees

posted by on 9-3-20 in Lifestyle

From picking different styles to selecting from different embroidery ways, these blouses vital to all the fashion requirements of modern times. So, read on to explore the amazing 10 sets of blouse for Sarees. 10 sets of blouse for Sarees U Neck Blouse Design The U neck blouse pattern is a well-known style that is […]

Wedding Decoration Ideas India: Must try

posted by on 11-11-19 in Other-Event planning

Weddings are special. It is the day of the beginning of a new chapter in our lives. For lovers, it is the day when you announce your love to the world. It is a day when all of the family and friends come together to celebrate two people and their new awaiting journey. Naturally, this […]

Medium length hairstyle women guide: Much needed

posted by on 11-11-19 in Lifestyle

Every bride wants her wedding to look to be perfect. You can buy your dresses and jewels long before your wedding day but make-up and hairstyles, those are the last-minute things that always cause anxiety. No matter what is the length of the hair- long, medium, or short, there is still a perfect hairstyle for […]

20 Tamil songs to be played in a wedding ceremony

posted by on 19-10-19 in tamilnadu-Event planning

Tamil weddings are well known for their color, emotions, culture and varieties in food. Music (or) songs play a major role in a Tamil wedding and in-fact dancing at a wedding are even catching up quickly. Therefore, choosing the right song for wedding ceremony is crucial. The song needs to be clean and must be […]

1 2